U Hradilů

ornament nechory 02

Vinařský region Nechory

Jde o lokalitu více než čtyřset vinných sklepů. Jsou členěny na Nechory Spodní a Vrchní. Obě části od sebe dělí vinařská polní trať Nechory.

Historický vznik Nechor není přesně znám, stejně tak jako počátky pěstování vinné révy v naší obci.

Jisté je, že tradice vinařství sahá až do 16. století.

Historie

Původní sklepy byly vystavěny podél polní cesty z Prušánek do Čejkovic, kam byla naše obec přifařena a kam chodili naši farníci do kostela na bohoslužby. Domníváme se, že se výstavba sklepů v dnešní lokalitě rozšířila po připojení panství čejkovického k majetku olomoucké jezuitské koleje. Zřejmě však ne dříve než na přelomu 18. a 19. století. Do tohoto období také spadá výstavba největšího sklepa, ve kterém byla ve 30. letech minulého století zřízena filiálka vinařsko-ovocnického družstva. Podle ústního podání byl tento sklep spojen s templářskými sklepy v Čejkovicích. Podání nebylo nikdy prokázáno.

Podle technologie stavby rozlišujeme sklepy zděné a v ojedinělých případech také sklepy tzv. "krůžlené". Zděný sklep je vyzdíván cihlami s původně hlinitou maltou z místních písníků. "Krůžlený" sklep je vyhlouben přímo ve spraši a není zděný. Podle půdorysu mají sklepy tvar obdelníku, téčka nebo kruhu.

Sklep č. 61

Tento sklep je situován v centrální části Spodních Nechor a patří k nejstarším vůbec. Jeho existence je doložena nejméně k roku 1812, kdy bylo toto datum vročeno na krov lisovny.

Stavba sama je tvořena lisovnou, do níž je vestavěna světnička pro posezení s hosty. Do lisovny se vchází žůdrem zdobeným malovaným slováckým ornamentem. Nad lisovnou jsou v půdním prostoru místnosti pro uložení vinařských potřeb. Lisovna a světnička pro posezení jsou vyzdobeny amatérskými výtvarnými pracemi otce dnešního majitele.

Z lisovny vstupujeme dveřmi, jež jsou nutné pro udržování stálé teploty při skladování vína, do sklepních prostor. Tyto tvoří tzv. žebráčka s vodorovnou plochou na začátku šíje, šijí s cihlovými schody a podzemním sklepem s cihlovou klenbou a hliněnou dusanou podlahou, který je ukončen zděným čelem. Nad sklepem je navršena zemina až do výše čtyř metrů.

Víno je zde skladováno částečně v dubových a akátových sudech, hlavně však v nerezových tancích a skleněných demižónech. V těchto nádobách se víno také školí a dozrává. Průměrná teplota ve sklepě je 8°C.

V dřívější době byla lisovna kryta doškovou střechou a byla bez světnice. Sloužila, vedle přípravny moštu, i ke skladování veškerého nářadí pro polní práce na vinici a pro přípravu a nalévání vína.

V roce 1900 připsal majitel sklep své dceři jako věno do manželství. Tato tradice se v rodině dodržovala i v dalších generacích. Dcera se vždy stávala majitelkou sklepa, její manžel byl hospodářem. Tradici byla nucena porušit až poslední majitelka na počátku 21. století, která přivedla na svět dva syny. 

ornament

Kontakt
Michaela Hradilová

Sklepmistr
František Hradil

Příční 568, 696 21 Prušánky
+420 773 595 989
m.hradilova@centrum.cz

Tento web používá technická cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.

Souhlasím